Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Là Gì? Viết Tắt Là Gì?
Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Là Gì? Viết Tắt Là Gì?

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Là Gì? Viết Tắt Là Gì?

Là một tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội ra đời giúp giải quyết vấn lo tài chính cho nhiều đối tượng người dân khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Ngân hàng Chinh sách xã hội là gì? có chức năng, trách nhiệm nào? Đó cũng là lý do chúng tôi cung cấp hàng loạt các thông tin cần thiết liên quan dưới đây.

1.Ngân hàng Chính sách xã hội là gì?

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam được thành lập vào ngày 4 tháng 10 năm 2002, theo Quyết định 131/ 2002/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng này hoạt động không vì lợi nhuận riêng mà được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán.

Logo ngân hàng chính sách xã hội
Logo ngân hàng chính sách xã hội

Tỉ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 0%. Ngân hàng này cũng không tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và nhiều khoản phải nộp cho ngân sách của Nhà nước. Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chính sách tín dụng với các đối tượng người nghèo, người đặc biệt khó khăn.

Theo đó, người dân sẽ có nhiều cơ hội vay vốn đầu tư, kinh doanh, tu sửa nhà cửa,… tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức lãi thấp. Ngân hàng cũng có bộ máy quản lý thống nhất toàn quốc, có pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu tài sản rõ ràng minh bạch.

Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó là nhiều Văn phòng/ quầy giao dịch trên khắp các tỉnh, thành phố. Vì thế, mọi nhu cầu vay vốn, gửi tiết kiệm đều sẽ được ngân hàng giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời cho mọi người dân.

Ngân hàng Chính sách xã hội là gì?

Cũng như nhiều ngân hàng khác tại Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng có tên viết tắt và tên giao dịch tiếng Anh riêng. Cụ thể:

 • Ngân hàng Chính sách Xã hội viết tắt là VBSP
 • Tên giao dịch tiếng Anh của Ngân hàng Chính sách Xã hội là Vietnam Bank For Social Policies

Vai trò của ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội có rất nhiều vai trò quan trọng đối với mọi người dân, trong đó phải kể đến:

Vai trò của ngân hàng chính sách xã hội
Vai trò của ngân hàng chính sách xã hội
 • NHCSXH giúp tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính sách cho hộ nghèo và hàng loạt các đối tượng chính sách khác.
 • Thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách với hàng loạt các mục ưu tiên khác nhau.
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tín dụng chính sách, bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn, tạo điều kiện thuật lợi cho các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận tài chính toàn diện.
 • Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội góp phần đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp

Chức năng của ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình đối với xã hội, cụ thể:

 • Triển khai các chương trình và chính sách tín dụng với các ưu đãi hấp dẫn của Nhà nước đối với người nghèo, các đối tượng khác trên địa bàn.
 • Ngân hàng thực hiện hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn, cho vay. Đồng thời cung cấp dịch vụ ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của chính Ngân hàng Chính sách xã hội
 • Ngân hàng nhận sự ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, các hiệp hội, tổ chức phí chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước
 • Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức cá nhân và thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận uy thác khác.

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chính sách

Không hề thua kém các ngân hàng thương mại cổ phần khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ. Cụ thể

Sản phẩm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Hộ nghèo

 • Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ nghèo tại huyện nghèo theo Nghị quyết 30A năm 2008 của Chính phủ.

Hộ cận nghèo

 • Cho vay hộ cận nghèo

Hộ mới thoát nghèo

 • Cho vay hộ mới thoát nghèo

Học sinh – sinh viên

 • Cho vay HSSV có hoàn cành khó khăn

Các đối tượng vay vốn đề giải quyết việc làm

 • Người lao động là người đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, người khuyết tật
 • Cho vay hộ gia đình vay vốn cho người lao động đang sinh sống ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
 • Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
 • Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số
 • Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng số lao động là người khuyết tật và dân tộc thiểu số

Các đối tượng lao động có thời hạn ở nước ngoài

 • Cho vay người lao động là hộ nghèo/ dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo theo nghị quyết 30A năm 2008 của Chính phủ
 • Cho vay xuất khẩu lao động

Các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ

 • Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
 • Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn
 • Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
 • Cho vay kinh doanh nhỏ và vừa
 • Cho vay hộ nghèo làm nhà ở
 • Cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

Dịch vụ thanh toán ngân quỹ Ngân hàng chính sách xã hội

 • Dịch vụ gửi tiền thanh toán
 • Tiền gửi có kỳ hạn
 • Chuyển tiền đi trong nước
 • Chuyển tiền đến trong nước
 • Dịch vụ chuyển tiền kiểu hối

Dịch vụ gửi tiết kiệm Ngân hàng chính sách xã hội

 • Dịch vụ gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • Tiền gửi tiết kiệm của đối tượng người nghèo.

⇒Tham khảo: Ngân hàng nào cho vay mua ô tô rẻ nhất

Lãi suất Ngân hàng Chính sách Xã hội

Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ cung cấp nhiều gói vay vốn mà còn áp dụng mức lãi suất thấp cho nhiều đối tượng khách hàng. Trong đó, bạn có thể tham khảo trước các lãi suất cơ bản như sau:

Các mức lãi suất Ngân hàng chính sách xã hội (%/ năm)

Lãi suất huy động
KHH và dưới 1 tháng 0.1
1 tháng 3.1
2 tháng 3.1
3 tháng – 6 tháng 3.4
6 tháng – 9 tháng 4.0
9 tháng – 12 tháng 4.0
12 tháng 5.6
Trên 12 tháng 5.6
Lãi suất cho vay
Cho vay hộ nghèo 7.92%
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8.25%
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6.6%
Cho vay người lao động là DTTS, đang sống tại vùng có điều kiện khó khăn 3.96%
Cho vay SXKD sử dụng 30% lao động là người khuyết tật 3.96%
Cho vay SXKD sử dụng 30% lao động là người DTTS 3.96%
Cho vay SXKD sử dụng 30% lao động là người khuyết tật và DTTS 3.96%
Cho vay các đối tượng khác 7.92%
Cho vay người lao động thuộc hộ nghèo hoặc DTTS tại huyện nghèo đi XKLD 3.3%
Cho vay các đối tượng còn lại thuộc huyện nghèo đi XKLĐ 6.6%
Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6.6%
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9.0%
Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 9.0%
Cho vay phát triển lâm nghiệp 6.6%
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 9%
Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 3%
Cho vay mùa nhà trả chậm Đồng vằng Sông Cửu Long 3%
Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng/ tránh bảo lụt khu vực miền Trung 3%
Cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/ 2015/ NĐ-CP của chính phủ 4.8%
Cho vay trồng rừng và chăn nuôi 1.2%
Cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi 3.3%
Cho vay dự án mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật 6.6%
Cho vay đối với hộ gia đình, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy 6.6%

Hồ sơ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

 • Giấy đề nghị vay tiền theo mẫu của ngân hàng đưa ra
 • CMND của khách hàng cần vay, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
 • Các loại giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng để chứng minh điều kiện trả nợ theo đúng thời hạn
 • Các kế hoạch trả nợ rõ ràng để bạn chế chi phí phát sinh tối đa
 • Hợp đồng giấy tờ liên quan đến nhà đất, đất ở cần mua, xây dựng, sửa chữa
 • Giấy tờ liên quan đến mục đích sử dụng vốn của khách hàng
 • Một số giấy tờ khác liên quan theo quy định vay vốn từ phía ngân hàng đưa ra.

Một số vấn đề khác về ngân hàng chính sách xã hội

Cách tìm ngân hàng chính sách xã hội gần nhất

Nếu bạn muốn tìm Ngân hàng Chính sách Xã hội gần nhất, có thể tra trên hệ thống google maps từ điện thoại thông minh. Hoặc bạn có thể gõ trên google để tìm kiếm vị trí của ngân hàng này.

Ngân hàng chính sách xã hội tuyển dụng

Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đang tuyển dụng tại các khu vực như: Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,…

Điều kiện ứng tuyển bao gồm: Công dân Việt Nam không quá 30 tuổi, có đơn đăng ký dự thi theo mẫu, đủ sức khỏe, không thuộc các đối tượng như bị mất năng lực hành vi dân sự, không làm chủ hành vi, có tiền án tiền sự, cải tạo không giam giữ,..

Nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội là gì?

Ngân hàng Chính sách Xã hội đang thực hiện các nhiệm vụ như: huy động vốn, cho vay, thực hiện các dịch vụ ngân hàng theo chỉ đạo, hoạch toán kế toán thống nhất trong toàn hệ thống, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng vay vốn và trả nợ các tổ chức, thực hiện kiểm tra kiếm toán nội bộ,…

Toàn bộ những thông tin trên sẽ phần nào giúp bạn biết được Ngân hàng Chính sách Xã hội là gì? chức năng và nhiệm vụ gì? Đồng thời, bạn cũng sẽ biết được các gói dịch vụ cũng như mức lãi suất mà ngân hàng này đang áp dụng. Để biết chi tiết hơn, bạn có thể đến trực tiếp các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội gần nhất để được hỗ trợ.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *