Quỹ Đầu Tư Và Phát Triển Là Gì? Hạch Toán Và Quy Định
Quỹ Đầu Tư Và Phát Triển Là Gì? Hạch Toán Và Quy Định

Quỹ Đầu Tư Và Phát Triển Là Gì? Hạch Toán Và Quy Định

Có phải bạn đang muốn biết quỹ đầu tư và phát triển là gì không? Đây là một khái niệm được dùng nhiều trong doanh nghiệp. Đặc điểm chính là nhằm duy trì và phát triển các hoạt động của doanh nghiệp. Quỹ đầu tư và phát triển có tầm quan trọng như thế nào với doanh nghiệp? Cách sử dụng và đầu tư quỹ này như thế nào? Hôm nay, nganhangnongthon.com sẽ giúp bạn hiểu rõ về những vấn đề này.

Quỹ đầu tư và phát triển là gì?

Quỹ đầu tư và phát triển nghĩa là nguồn vốn dùng để đầu tư nhằm mục đích phát triển. Quỹ này được cân đối và tính toán từ nguồn chi của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư và phát triển
Quỹ đầu tư và phát triển

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, quỹ đầu tư và phát triển dùng để đầu tư và mở rộng phát triển kinh doanh nhằm mang đến những lợi ích lớn hơn. Tuy nhiên, việc đầu tư này sẽ thông qua các chi tiêu không trực tiếp trên giá vốn hàng hóa.

Quỹ đầu tư phát triển là tài sản hay nguồn vốn?

Cũng để trả lời cho câu hỏi quỹ đầu tư và phát triển là nợ phải trả hay vốn chủ sở hữu, đáp án chỉ có một. Đó là, quỹ đầu tư và phát triển là nguồn vốn chủ sở hữu. Tùy theo từng hình thức sở hữu mà nguồn vốn sẽ khác nhau.

 • Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán
 • Nguồn vốn gồm có nợ và vốn chủ sở hữu

Tổng của hai nguồn này cân bằng với tài sản của doanh nghiệp. Quỹ đầu tư và phát triển chưa hẳn là nợ của doanh nghiệp. Bởi vì quỹ này hình thành từ tiền sau đóng thuế của doanh nghiệp nhưng không được dùng để kinh doanh.

Nguồn vốn hoạt động của quỹ

Nguồn vốn hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển gồm:

 • Vốn chủ sở hữu
 • Vốn huy động

Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp được thành lập dựa trên sự đóng góp của nhiều chủ sở hữu. Nó bao gồm các cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp và các công ty TNHH. Hơn nữa, nguồn tài chính của quỹ cũng được trích trực tiếp từ lợi nhuận của công ty sau khi đã đóng thuế. Trong khi đó, quỹ đầu tư và phát triển địa phương được thành lập từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động của quỹ này lại độc lập với ngân sách nhà nước.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn được góp từ các chủ sở hữu doanh nghiệp. Đây cũng chính là nền tảng phản ánh sự thịnh suy của một doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc cần nguồn vốn gấp thì quỹ đầu tư và phát triển sẽ được huy động cuối cùng khi các biện pháp khác không khả thi.

Nguồn vốn quỹ đầu tư và phát triển địa phương là đóng góp từ ngân sách nhà nước. Đây là các khoản viện trợ hoặc đóng góp tự nguyện từ các nguồn khác nhau.

Vốn huy động

Quỹ đầu tư và phát triển khi mới thành lập chưa có nguồn vốn dồi dào, cần huy động. Vốn huy động là loại vốn được hình thành từ việc góp vốn, đi vay hoặc ủy thác đầu tư,.. nói chung đều từ các nguồn vốn ngoài ngân sách sở hữu.

Khi chưa đủ vốn để vận hành, việc doanh nghiệp bắt buộc phải làm lúc này là chấp nhận đi vay. Mục đích để nhận nguồn tài chính từ các nhà đầu tư khác về bổ sung vào vốn. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn huy động vốn qua việc phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ.

Quỹ đầu tư và phát triển địa phương có nguồn vốn chủ yếu từ việc huy động vốn bên ngoài. Bên cạnh đó, đại diện quỹ cũng có thể vay từ các tổ chức tín dụng khác.

Nguyên tắc của quỹ đầu tư và phát triển

Nguyên tắc hạch toán của quỹ đầu tư và phát triển

Quỹ đầu tư và phát triển được hạch toán theo quy định và cách thức do nhà nước. Theo đó, quỹ này cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán sau:

 • Quỹ đầu tư và phát triển được lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp
 • Quỹ được sử dụng với mục đích đầu tư cho doanh nghiệp mang đến sự phát triển lâu dài và đảm bảo tính bền vững
 • Việc trích và sử dụng quỹ phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu. Cần cân đối giữa các nguồn chi với lợi ích có thể đạt được
 • Trong trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục trích quỹ dự phòng thì chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư quỹ dự phòng vào quỹ đầu tư và phát triển
 • Doanh phải thực hiện chiến lược trong đầu tư phát triển. Mục đích để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài và đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn

Nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển

Quỹ đầu tư và phát triển hoạt động trên những nguyên tắc nào? Cách sử dụng và đầu tư quỹ đầu tư phát triển 2024 phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Việc sử dụng quỹ đầu tư và phát triển của doanh nghiệp phải đúng mục đích, đúng đối tượng
 • Quỹ đầu tư và phát triển được dùng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp

Vai trò của quỹ đầu tư và phát triển

Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp

Quỹ đầu tư và phát triển được hình thành từ lợi nhuận sau thuế của mỗi doanh nghiệp. Theo quy định của nhà nước, mỗi doanh nghiệp chỉ được trích ra tối đa 30% lợi nhuận để đầu tư vào quỹ đầu tư và phát triển.

Quỹ đầu tư và phát triển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục đích chính là phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như:

 • Bổ sung vào nguồn vốn doanh nghiệp
 • Đầu tư phát triển và mở rộng các hoạt động thương mại
 • Đổi mới trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng thời cải tạo môi trường làm việc của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất
 • Đổi mới hoặc sửa chữa dây chuyền sản xuất
 • Đào tạo, giảng dạy để nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực cho nhân viên nội bộ

Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Bên cạnh quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp còn có quỹ đầu tư và phát triển địa phương. Phần lớn các tỉnh, thành phố đều có quỹ đầu tư phát triển độc lập. Tuy nhiên, tất cả các quỹ đầu tư và phát triển địa phương đều phải chịu sự kiểm soát của nhà nước. Mục đích hoạt động của các quỹ địa phương cũng đều vì sự phát triển xã hội.

Quỹ đầu tư và phát triển địa phương là gì?

Theo tìm hiểu của nganhangnongthon.com, quỹ đầu tư và phát triển địa phương là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Quỹ này do UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Mục đích chính của quỹ đầu tư và phát triển địa phương là bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định của nhà nước. Đối với quỹ này, UBND cấp tỉnh/ thành phố là đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quỹ đầu tư và phát triển địa phương có các nguồn vốn chủ sở hữu gồm:

 • Vốn điều lệ do chủ sở hữu cấp
 • Quỹ đầu tư phát triển
 • Các nguồn vốn khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Theo Điều 4, nghị định 147/2020/NĐ-CP, nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển địa phương là:

 • Tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn
 • Hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước
 • Thực hiện cho vay, đầu tư nguồn vốn đúng đối tượng và điều kiện theo quy định
 • Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ

Xem thêm: Có nên đầu tư tiền ảo

Chắc hẳn bạn đã nắm rõ quỹ đầu tư và phát triển là gì và những thông tin liên quan đến quỹ này sau khi đọc qua bài viết. Đặc biệt là một doanh nghiệp thì cần phải hiểu biết sâu về những thông tin này để hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả cao hơn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *